Χαιρετισμός

Νύχτα Απρίλη, νέα σελήνη, ωραία νύχτα για εραστές και κλέφτες. Καλή αρχή, καληνύχτα σας.

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

when life becomes a temporary dream

shuttered islands on distraction.
plum flowers on explosion
an unforgiven gift is roling up in to my head
is diving deep in to my soul
is that the unexpected,
the unspeakable cry?
vast lands of sleepiness
as I walk among thoughts and dreams and memories
spring breaks the silent walls
perfumes surprisingly transform the night
into a climax of words
into a warm call to all within and all without,
that keep us close
that keep us part.
I m hanging out so long.
Shall you join me?

open invitation to summertime blues
eternal spring swirl
Breathless!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου